Zapytanie o produkt

Masz pytanie odnośnie któregoś produktu? Nawet tego, którego nie mamy w ofercie

Zapytanie o produkt

Udzielimy szczegółowych informacji na każdy produkt z naszej oferty. Nie ma produktu, którego szukasz? Napisz, zaproponujemy inny w podobnej cenie

Zapytanie handlowe

Chcesz sprzedawać nasze produkty? Nawiązać z nami współpracę?

Zapytanie handlowe

Napisz wiadomość, dajemy najwyższe z możliwych rabatów.

Zapytanie serwisowe

Chcesz uzyskać szczegółowe dane techniczne? Masz problem z którymś z naszych urządzeń?

Zapytanie serwisowe

Nasi serwisanci udzielą natychmiastowej pomocy, oddzwonimy w ciągu godziny.

Zapraszamy do kontaktu osobiście lub poprzez formularz kontaktowy!

Firma KOORDYNACJA zajmuje się produkcją i dystrybucją nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego.
renomowanych polskich i zagranicznych firm.

W naszym labolatorium prowadzimy komputerową diagnostyką wad postawy, stóp i równowagi. Produkujemy indywidualne  wkładki ortopedyczne.

Przychodnia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.
Zapisy na badania telefonicznie w godz. 8-16.

Siedziba firmy: Radom 26-600, Ul. Kielecka 90
Telefon: 660-404-464
Email: info@koordynacja.com.pl

Phone: (+48) 531-274-888 – Contact in the english language

Imię i nazwisko (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Wybierz typ zapytania

Adres email (wymagane)

Link do produktu:

Treść wiadomości1.    Administratorem danych osobowych podanych w formularzu (dalej dane osobowe) jest Mariusz Strzecha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KOORDYNACJA Mariusz Strzecha, Radom 26-600, ul. Wodna 13/21, tel. 660-404-464, e-mail: info@koordynacja.com.pl. Dane osobowe są przez nas przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami, przy użyciu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych do ich ochrony.
2.    Przetwarzanie danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy.
3.    Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – polegający na udzieleniu odpowiedzi na kierowane do administratora pytania oraz inne oświadczenia, a także obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z bezprawnym korzystaniem z danych osobowych zawartych w formularzu (art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
4.    Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora upoważnionym pracownikom i podmiotom współpracującym (odbiorcom, dostawcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, usługi kurierskie, usługi przewozowe. Dane osobowe nie są używane w celu profilowania.
5.    Dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po jej udzieleniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynika z bezprawnego korzystania z danych osobowych ujętych w formularzu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
6.    Osobie której dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo do: żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na uzasadnionym interesie Administratora, podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy;  przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Dannych (dane kontaktowe powyżej). Zastrzegamy jednocześnie, że dla skutecznego wykonywania w/w uprawnień, musimy mieć możliwość weryfikacji osoby składającej nam oświadczenia – w oparciu o dane które posiadamy. 
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
Szczegółowe postanowienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Polityka prywatności dostępna pod adresem: www. koordynacja.com.pl/polityka-prywatnosci.