SOUNDSORY® – multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

SOUNDSORY® to multisensoryczny program przeznaczony do użytku domowego. Pomaga poprawiać zdolności ruchowe i poznawcze. Program składa się ze specjalnie opracowanych utworów muzycznych, w których dokonano modyfikacji o charakterze neuro-akustycznym, oraz z szeregu ćwiczeń ruchowych. Program rozłożony jest na 40 dni, po 30 minut dziennie.

Multisensoryczny program SOUNDSORY®

Program SOUNDSORY® został opracowany tak, by zapewniał bezpieczeństwo i skuteczność. Może być pomocny osobom, u których występują:

 • Opóźnienia w rozwoju ruchowym, problemy z równowagą i koordynacją

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu i opóźnienia rozwojowe

 • Zaburzenia przetwarzania sensorycznego i słuchowego

 • ADD i ADHD

SOUNDSORY - multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne
SOUNDSORY - multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

Dzięki specjalnej, powtarzanej stymulacji mózg może się zmieniać i tworzyć nowe połączenia w każdym wieku. Program Soundsory został opracowany tak, by przyciągać uwagę mózgu i dostarczać silnej stymulacji multisensorycznej. W ten sposób program pomaga mózgowi przeorganizować się poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych. SOUNDSORY® kładzie fundamenty pod integrację sensoryczną oraz bardziej złożone funkcje poznawcze.

Zamów Soundsory

Program trwa 40 dni po 30 minut dziennie

25 min.

Program muzyczno-rytmiczny:

 • Opracowany tak, by akcentował rytm
 • Wykorzystuje chroniony patentem filtr dynamiczny w celu pobudzania uwagi
 • Wykorzystuje przewodnictwo kostne i powietrzne, by stymulować cały układ słuchowy
5 min.

Ćwiczenia ruchowe:

 • Od odruchów pierwotnych do powtarzalnych ruchów złożonych
 • Akcentowanie świadomości ciała, kontrolowania postawy ciała, koordynacji
 • Łatwy w dostosowaniu do potrzeb specjalisty i profilu klienta

Przewodnictwo powietrzne i kostne

Do stymulacji mózgu SOUNDSORY® używa dwóch różnych rodzajów przetwarzania dźwięku: przewodnictwa powietrznego i kostnego. Te dwa systemy kładą nacisk na różne sposoby przetwarzania sensorycznego i wzajemnie się uzupełniają.

SOUNDSORY - multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

Przewodnictwo powietrzne

Dźwięk przekazywany jest przez przewód słuchowy i dociera do błony bębenkowej, a następnie do ucha wewnętrznego i do mózgu.

SOUNDSORY - multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

Przewodnictwo kostne

Dźwięk dociera bezpośrednio do ucha wewnętrznego, nie przechodząc przez błonę bębenkową. To naturalne, że przekazywanie dźwięku drogą kostną jest 10 razy szybsze niż drogą powietrzną.

SOUNDSORY - multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

Dźwięk to drgania! Gdy dźwięk rozchodzi się w powietrzu, mówimy o „przewodnictwie powietrznym”. Dźwięk rozchodzi się jeszcze lepiej za pośrednictwem kości naszego ciała: to zjawisko nazywamy „przewodnictwem kostnym”. Przykład: zasłoń uszy i mów normalnie. Usłyszysz swój głos bardzo wyraźnie, bo przekazywany jest głównie przez kości czaszki. Zacznij mówić głośniej – poczujesz drgania w całym ciele. SOUNDSORY® przekazuje muzykę przez słuchawki wyposażone zarówno w przewodnictwo powietrzne i kostne. Dzięki temu muzyka jest przekazywana do przewodów słuchowych i przedsionkowych przez zwykłe słuchawki umieszczone na uszach i przez drgania słuchawki kostnej na czubku głowy.

Program muzyczno-rytmiczny

Muzyka została nagrana tak, by podkreślić rytm dźwięków w celu pobudzenia ciała do ruchu. Ponadto nagrania są przetwarzanie elektronicznie za pomocą chronionego patentem filtra dynamicznego co pozwala uzyskać specyficzne kontrasty między dźwiękami. Efekt został zaprojektowany w taki sposób, by ułatwić mózgowi adaptację do tych kontrastów oraz rozwijanie zdolności do prognozowania zmian – tak jak na co dzień, gdy nieustannie przewidujemy zmiany w naszym otoczeniu i dostosowujemy się do nich. Ponadto dźwięk jest przekazywany zarówno drogą powietrzną,jak drogą kostną aby umożliwić jedyną w swoim rodzaju skuteczną stymulację obu układów:słuchowego i przedsionkowego.

Ćwiczenia ruchowe

Ćwiczenia zostały opracowane tak, by wspierać integrację mózgu z ciałem poprzez stopniowe działanie rozwojowe. Ćwiczenia obejmują wygaszanie odruchów pierwotnych przy jednoczesnym wspieraniu i rozwijaniu świadomości ciała, kontroli nad postawą ciała, a także koordynacji ruchowej. Wzmacniając te podstawowe zdolności sensomotoryczne, widzimy poprawę w dziedzinie bardziej złożonych funkcji poznawczych, które wspierają uczenie się.
IW ciągu 30 minut dziennie przez 40 dni SOUNDSORY® intensywnie stymuluje mózg i uruchamia zdolność układu nerwowego do samoorganizacji.

Główne działanie SOUNDSORY® polega na kładzeniu podwalin pod integrację sensoryczną oraz bardziej złożone funkcje poznawcze. Podstawą działania SOUNDSORY jest neuroplastyczność: dzięki specjalnej, powtarzanej stymulacji mózg może się zmieniać i tworzyć nowe połączenia w każdym wieku.

Ruch, równowaga i koordynacja

Program ruchowy SOUNDSORY® skupia się na budowaniu zdolności propriocepcyjnych za pomocą specjalnych, powtarzalnych ćwiczeń ruchowych. Program zawierający muzykę rytmiczną został również zaprojektowany do stymulacji układu przedsionkowego, który pomaga mózgowi lepiej integrować informacje związane z pozycją ciała, równowagą i ruchem.

Przetwarzanie słuchowe i sensoryczne

Celem programu muzycznego SOUNDSORY® jest aktywacja połączeń nerwowych w różnych obszarach mózgu za pośrednictwem kanału słuchowego i „nauczenie” ucha i mózgu, jak szybciej i dokładniej analizować i przetwarzać informacje sensoryczne.

Technologia SOUNDSORY®  to multisensoryczny program, w którym:

 • 40 dni sesji muzyki rytmicznej
 • Dostęp przez Internet do ponad 50 filmów i wskazówek dotyczących ćwiczeń ruchowych do wykorzystania na co dzień
 • Muzyka przetwarzana za pomocą chronionego patentem filtra dynamicznego
 • Wysokiej jakości głośniki przewodnictwa powietrznego i kostnego
 • Łatwa obsługa za pomocą przycisków i ekranu
 • 9 godzin odtwarzania
 • Tryb Bluetooth® do korzystania jak ze zwykłych słuchawek
Zamów Soundsory
SOUNDSORY - multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

Zdolność do prawidłowego przetwarzania informacji sensorycznych oznacza zdolność do przewidywania i dostosowywania się do nieustannie zmieniających się komunikatów, których źródłem jest nasze otoczenie. SOUNDSORY® jest źródłem muzyki, w której występują nagłe kontrasty między dźwiękami, wywoływane zmianą barwy i natężenia. Inaczej mówiąc, kontrasty nie występują losowo, ale są wywoływane w celu łatwiejszego przyswojenia rytmu muzyki.

Rytm muzyki uczy mózg przetwarzania informacji. Do przetwarzania informacji wymagana jest zdolność do prognozowania informacji, aby prawidłowo je integrować i reagować na czas. Przykład: jeżeli masz wziąć do ręki kubek wrzącej wody, zrobisz to ostrożnie, ponieważ mózg naturalnie ocenia sytuację i przewiduje ryzyko oparzenia, więc dostosowuje twój ruch i koordynację. Nie chwycisz tego kubka w taki sam sposób, jeżeli woda będzie wyglądać na zimną. Inaczej mówiąc, mózg nieustannie stawia hipotezy oparte na kontekście oraz informacjach wzrokowych i słuchowych, aby przewidzieć bodźce sensoryczne i reakcję na nie. Dzięki muzyce mózg aktywnie przewiduje melodię na podstawie zrozumienia jej rytmu i tempa. Gdy prognoza się potwierdza, czujemy zadowolenie i wiarę we własne siły, a mózg zwiększa swoją zdolność do skupiania uwagi i rozwijania zdolności organizacyjnych. Gdy prognoza się nie potwierdzi, wywołuje to zamieszanie i dezorganizację. Dzieje się tak, gdy mózg nie ma wystarczająco dużo czasu na wygenerowanie prawidłowej prognozy lub gdy bodźce sensoryczne są zbyt złożone lub niecodzienne. Gdy muzyka nie jest w stanie wywołać poczucia rytmu, zostanie uznana za hałas. Wystarczy sobie wyobrazić osobę, która słyszy muzykę heavymetalową po raz pierwszy w życiu.

Zestawienie filtrów dynamicznych w Soundsory

Zestawienie filtrów dynamicznych w SOUNDSORY®

Filtr dynamiczny wywołuje kontrasty między dźwiękami, które mają sprzyjać prognozowaniu. Ponieważ muzyka jest bardzo rytmiczna z przewidywalną zmianą natężenia dźwięku, mózgowi jest łatwo przewidzieć kontrasty między dźwiękami, co daje wiarę we własne siły i zadowolenie.

Dodatkowo te kontrasty zostały zaprojektowane tak, by sprzyjać przekazywaniu dźwięków wysokich. Takie dźwięki pobudzają przeważającą większość komórek zmysłowych wrażliwych na dźwięk. W związku z tym intensywnie stymulujemy ucho i mózg. Ucho uczy się odbierać dźwięki wyraźnie, lepsze jest przetwarzanie słuchowe.

Do stymulacji mózgu SOUNDSORY® używa dwóch różnych rodzajów przetwarzania dźwięku: przewodnictwa powietrznego i kostnego. Te dwa systemy kładą nacisk na różne sposoby przetwarzania sensorycznego i wzajemnie się uzupełniają.

Dźwięk to drgania! Gdy dźwięk rozchodzi się w powietrzu, mówimy o „przewodnictwie powietrznym”. Dźwięk rozchodzi się jeszcze lepiej za pośrednictwem kości naszego ciała: to zjawisko nazywamy „przewodnictwem kostnym”. Przykład: zasłoń uszy i mów normalnie. Usłyszysz swój głos bardzo wyraźnie, bo przekazywany jest głównie przez kości czaszki. Zacznij mówić głośniej – poczujesz drgania w całym ciele. SOUNDSORY®przekazuje muzykę przez słuchawki wyposażone zarówno w przewodnictwo powietrzne i kostne. Dzięki temu muzyka jest przekazywana do przewodów słuchowych i przedsionkowych przez zwykłe słuchawki umieszczone na uszach i przez drgania słuchawki kostnej na czubku głowy.

Ten dwojaki rodzaj przekazywania dźwięku w dwóch różnych momentach może nauczyć mózg prawidłowej analizy komunikatu dźwiękowego.

Przewodnictwo kostne również lepiej przekazuje niskie częstotliwości, które docierają bezpośrednio do przedsionka wskutek drgania kości. Najważniejszą rolą układu przedsionkowego jest przeciwdziałanie grawitacji i przyczynianie się do prawidłowego funkcjonowania zmysłu równowagi i orientacji przestrzennej w celu koordynacji ruchu z równowagą. Zadaniem układu przedsionkowego jest wykrywanie ruchów wykonywanych przez różne części ciała, by umożliwić odpowiednie dostosowanie pozycji pozostałych części ciała. Przewodnictwo kostne ułatwia to zadanie.

Wzajemnie ze sobą powiązane działanie układów słuchowego i przedsionkowego ma ogromną rolę do odegrania w koordynacji ruchu i równowadze, co z kolei wpływa na działanie mózgu.

Zadaniem ucha jest czuć i słyszeć dźwięki oraz ruch. W związku z tym mówimy o układzie przedsionkowo-ślimakowym..

Ucho nie jest wyłącznie narządem słuchu, wktóry odbiera dźwięki, ale również narządem ruchu, który postrzega nasze ruchy i określa równowagę, rytm i koordynację naszego ciała. Przykład: idąc, spróbuj jednocześnie zasłonić jedno ucho – zobaczysz, że możesz mieć poważny problem z utrzymaniem równowagi.

Słuchowa część ucha wewnętrznego to ślimak. Część ruchowa to układ przedsionkowy.

Narząd ślimakowy

Narząd ślimakowy pełni ogromną rolę w przetwarzaniu mowy i analizie muzycznej. Wygląda jak ślimak, wewnątrz którego znajdują się komórki słuchowe, rozmieszczone od najniższej do najwyższej wysokości dźwięku. Prawie 80% całkowitej długości ślimaka odpowiada za odbiór i analizę wysokich częstotliwości (800 Hz i powyżej). Fakt, że przeważająca część komórek odpowiada za percepcję wysokich częstotliwości, wyjaśnia dlaczego te właśnie dźwięki bardziej stymulują mózg niż dźwięki niskie.

Ponieważ chroniony patentem filtr dynamiczny w SOUNDSORY® skupia się na wysokich częstotliwościach, mózg stopniowo uczy się, jak przetwarzać te ważne częstotliwości i jak najlepiej wykorzystać tę stymulację.

Układ przedsionkowy

Układ przedsionkowy ma ogromny wpływ na postawę ciała i równowagę, a także na napięcie mięśniowe, koordynację, poczucie rytmu, schemat ciała, orientację przestrzenną, integrację obu stron ciała oraz planowanie motoryczne.
Zadaniem układu przedsionkowego jest wykrywanie ruchów wykonywanych przez różne części ciała, by umożliwić odpowiednie dostosowanie pozycji pozostałych części ciała. Układ przedsionkowy składa się z woreczka, łagiewki i trzech kanałów półkolistych. Łagiewka i woreczek są wrażliwe na ruch w w linii prostej. Kanały półkoliste są wrażliwe na ruch obrotowy.

Układ przedsionkowy jest bardzo wrażliwy na rytm i ruch. To narząd, który wprawia nas w ruch: spontaniczne ruszamy stopami, biodrami, rękami i głową, gdy słuchamy ulubionej piosenki.

Muzyka w SOUNDSORY® została specjalnie opracowana tak, by miała dynamiczny charakter i akcentowała rytm. Zapewnia w ten sposób intensywną stymulację przedsionka. Ten efekt jest dodatkowo wzmocniony przez zastosowane w SOUNDSORY® przewodnictwo kostne. Układ przedsionkowy odbiera rytm dźwięków bezpośrednio przez drgania kości, co stymuluje go skuteczniej, niż dźwięk przekazywany drogą powietrzną.

Jednym z najbardziej znaczących dokonań naukowych początku XXI w. było odkrycie, jak bardzo neurony i połączenia nerwowe mogą się rozwijać przez całe życie człowieka. Mózg ma 87 miliardów neuronów, a każdy z nich ma potencjał utworzenia aż 30 tysięcy połączeń, co daje nieskończone możliwości rozwoju.

Jeszcze parę dekad temu naukowcy myśleli, że możliwości mózgu są raczej stałe. Uważano, że u dorosłego człowieka nie powstają nowe neurony, a pewne drogi nerwowe są ustalone raz na zawsze. Sądzono również, że poszczególne obszary mózgu mają ścisłe specjalizacje, które nie mogą się zmienić. Obecnie wiemy, że mózg ma dużo większe możliwości. W pewnych obszarach mózgu nowe neurony pojawiają się przez całe życie człowieka. Co więcej, mogą powstawać nowe drogi nerwowe, a gdy pewna część mózgu zostanie uszkodzona, mapa kory mózgowej może zostać nakreślona na nowo, tak by inne części mózgu przejęły funkcje uszkodzonego obszaru. Ta zdolność mózgu nazywana jest neuroplastycznością (albo plastycznością mózgu). W ten sposób mózg przeorganizowuje się poprzez tworzenie nowych połączeń nerwowych w ciągu całego życia człowieka.

Obecnie powszechnie uznaje się, że mózg może tworzyć nowe połączenia, ale nadal nie jest jasne, co można zrobić, by mu w tym pomóc. Mózg jest najbardziej plastyczny w dzieciństwie, gdy jest jeszcze bardzo niedojrzały. Małe dzieci są w stanie przyswoić ogromną ilość informacji i nowych zachowań oraz rozwijać połączenia nerwowe, aby zrekompensować uszkodzenia lub choroby mózgu. Sposób, w jaki mózg przyswaja i przetwarza informacje sensoryczne już od urodzenia, powinien pomóc nam zrozumieć, jak skłonić go do większej plastyczności przez całe życie. Wydaje się, że trzy elementy mają podstawowe znaczenie w procesie wzmacniania połączeń nerwowych, którego przykładem może być uczenie się języka ojczystego przez małe dziecko:

Zainteresowanie

Oczywiście nasza motywacja ma podstawowe znaczenie, ale tutaj mowa raczej o „zainteresowaniu mózgu”, a nie osobistej motywacji. Aby zainteresować mózg, musimy przyciągnąć jego uwagę. Im dojrzalszy mózg, tym trudniej zwrócić jego uwagę. W SOUNDSORY® muzyka jest przetwarzana za pomocą filtra dynamicznego, który został opracowany tak, by przyciągał uwagę mózgu, tak jak dziecko uczące się języka ojczystego zwraca uwagę na nowe dźwięki i melodie.

Intensywność

W procesie wzmacniania połączeń nerwowych mózg potrzebuje intensywnego treningu sensorycznego. Ucho świetnie się sprawdza do tego celu, ponieważ to właśnie temu narządowi mózg zawdzięcza 70% stymulacji. Zestawienie przewodnictwa kostnego z ćwiczeniami ruchowymi sprawia, że trening z SOUNDSORY® to intensywny program, który uczy mózg, jak lepiej przyswajać informacje multisensoryczne.

Powtarzanie

Nie obudziliśmy się pewnego pięknego dnia z perfekcyjną znajomością języka ojczystego czy umiejętnością jazdy na rowerze. Mózg potrzebuje czasu i powtarzania, co pozwala mu badać nowe drogi i ścieżki – trochę jak gaworzenie zanim dziecko zacznie mówić. Rozwój mózgu wymaga czasu i powtarzania. Dobra nowina jest taka, że gdy mózg już utworzy nowe połączenia, z czasem przekształci je z dróg w autostrady. Dlatego właśnie SOUNDSORY® wymaga 40-dniowego treningu składającego się ze słuchania muzyki i wykonywania ćwiczeń.

Zestaw zawiera:

 • Zestaw słuchawkowy Soundsory
 • Futerał
 • Opaska na głowę
 • Kabel USB do ładowania
 • Instrukcja obsługi
SOUNDSORY - multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne

Wszystkie urządzenia Tomatis

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas lud zadzwoń. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Napisz do nas